GÖRNÜŞ .AZGY

Önüm seriýasy

Guanç Guangzhouou Şunjing Elektron Co., Ltd.

GÖÇÜRMEK HAKYNDA

Guanç Guangzhouou Şunjing Elektron Co., Ltd. 2100 inedördül metrden gowrak ussahanasy we 100-den gowrak işgäri bolan telefon korpuslaryny, howa enjamlaryny diňlemek üçin enjam, simsiz zarýad beriji enjam, şeýle hem dürli plastmassa materiallary sanjym we mini bilen işleýän döwrebaplaşdyrylan kärhana. janköýer.
Bu ugurda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, gözleg we önümçilik, ölü gaýtadan işlemek, sanjym galyplary, pürküji, elektron gurnama, takyk hil barlagy, önümiň gaplanyşy we ş.m.

GÖRNÜŞ .AZGY

Önüm seriýasy